Firma AZ SPRÁVA DOMŮ vznikla transformací SDRUŽENÍ KAVIS-správa nemovitostí. Služby pro naše
klienty tedy zajišťujeme již od roku 2003. Spravujeme více než 2000 bytových i nebytových prostor po 
celé Ostravě i mimo Ostravu.

Zajišťujeme komplexní správu pro bytová družstva, společenství vlastníků jednotek i soukromé majitele 
obytných domů. Hlavním cílem je poskytnou zákazníkům kvalitní služby od A do Z se zaměřením na 
individuální přístup. Správu vykonáváme na základě příkazní smlouvy, jejíž návrh Vám  na požádání 
zašleme k prostudování.

Děkujeme, že jste zavítali na naše stránky.

Alena Brantálová